ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคมกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดกิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯนําโดยคุณชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บจม.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น เเละประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ จัดกิจกรรม“ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพื่อใช้ในการประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ในครั้งนี้คือ “ดอกดารารัตน์” เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมอบให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งทรงประทับที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯมาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ รัชดา