ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคมITEL เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) โดยได้รับได้รับเกียรติจากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ภายในงานอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ได้ร่วมใจจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมและทำความสะอาดในพื้นที่สำคัญ อาทิ บริเวณโดยรอบวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและบริเวณถนนสนามบิน รวมถึงเส้นทางในพื้นที่ที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช