ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคมITEL I GIVE ซ่อมแซม สร้างรัก ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านน้ำโจน จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL นำโดย คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคุณชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการเพื่อสังคม “ITEL I GIVE ซ่อมแซม สร้างรัก ปีที่ 2 ” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นตระหนักว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน กิจกรรมที่บริษัทได้ส่งมอบต่อเยาวชนในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านน้ำโจน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยจิตอาสา”อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม” ได้ร่วมกันสนับสนุนซ่อมแซมสายสัญญาณและระบบสื่อสาร ส่งมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาและปรับทัศนียภาพทาสีสนามเด็กเล่น ให้น้องๆได้มีสถานที่พักผ่อนอย่างสนุกสนาน พร้อมให้ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ศิลปะ คณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อให้น้องนักเรียนๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็นการตอกย้ำว่า “อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม” ไม่ได้มุ่งมั่นตั้งใจให้ความสำคัญเพียงเฉพาะการดำเนินธุรกิจและสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่เรายังแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทั้งยังคงกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน เพื่อคงความเป็นผู้นำของธุรกิจโทรคมนาคมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสืบต่อไป