ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคมITEL เปิดบ้านรับนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์สำรองข้อมูลอินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้า เซ็นเตอร์

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL โดยคุณชาลี ไชยรัตนตรัย ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายงานบริหารดาต้า เซ็นเตอร์ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมศูนย์สำรองข้อมูลอินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้า เซ็นเตอร์ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านระบบสารสนเทศจากการปฏิบัติงานจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ ITEL เพื่อพัฒนาความ รู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่าย ‘’เพราะ ITEL เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียน’’