ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคมITEL เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมศูนย์สำรองข้อมูล

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมศูนย์สำรองข้อมูล Interlink Data Center ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ ITEL พร้อมทั้งจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Data Center และจุดเด่นของ Interlink Data Center ที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล ช่วยลดภาระในการลงทุนด้านพื้นที่ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานอันทันสมัย พร้อมผู้ดูแลตรวจสอบระบบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงศักยภาพของระบบ Data Center ในประเทศไทย