ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคมITEL ร่วมจัดกิจกรรมกับกองบริหารเครือข่ายสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมกับกองบริหารเครือข่ายสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของการสื่อสารทั่วโลก ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยงานนี้น้องๆได้รับความรู้และคำแนะนำมากมายจากพี่ๆวิศวกรเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต