โครงสร้างผู้ถือหุ้น

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ (Mission)
“ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกทั่วไทย, ดาต้า เซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด” ครอบคลุม 75 จังหวัดทั่วไทย เชื่อมต่อทันใจปลอดภัยและวางใจได้ 100%  

วิสัยทัศน์ (Vision)
1. เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
2. เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายที่เชื่อถือได้ที่สุดในประเทศไทย
3. เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ได้รับการยกย่องที่สุดในประเทศไทย

Motto (คำขวัญ)
“WE SERVE THE BEST CONNECTIVITY”
ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกรวดเร็วและเสถียรที่สุดครอบคลุม 75 จังหวัดทั่วไทย รวมทั้งมีบริการเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศตามความต้องการของคุณเพื่อตอบสนองธุรกิจของลูกค้าทำให้ทุกการเชื่อมต่อคล่องตัวที่สุด

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการเชื่อมต่อสื่อสาร คือหัวใจสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการให้บริการโครงข่ายทั่วประเทศไทยโดยให้ความสำคัญในการคิดค้นและผสมผสานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของโครงข่าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โครงข่ายอินเตอร์ลิ้งค์ไฟเบอร์ออพติกเป็นโครงข่ายที่มีความรวดเร็วและเสถียรที่สุดในอุตสาหกรรมและสามารถรองรับการให้บริการรูปแบบใหม่ ๆทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม โดยยังคงรักษาการให้ความสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้า และจะยึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้งโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่คล่องตัวที่สุดเพื่อตอบสนองธุรกิจของลูกค้าเพื่อที่ทำให้ทุกการเชื่อมต่อของลูกค้านั้นเรียบง่ายไม่ซับซ้อน

Image Gallery

 

Contact US

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-693-1122 EXT.281
แฟกซ์: 02-693-1398
E-mail: [email protected]