โครงสร้างผู้ถือหุ้น

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เติบโต ต่อเนื่อง ยั่งยืน  

พันธกิจ (Mission)
ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสงทั่วประเทศไทย และศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด    

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการเชื่อมต่อสื่อสารคือหัวใจสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ  จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการให้บริการโครงข่ายทั่วประเทศไทย โดยให้ความสำคัญในการคิดค้นและผสมผสานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน  เพื่อพัฒนา ความสามารถและศักยภาพของโครงข่าย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โครงข่าย Interlink Fiber Optic เป็นโครงข่ายที่มีความรวดเร็วและเสถียรที่สุดในอุตสาหกรรม และสามารถรองรับการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม โดยยังคงรักษาการให้ความสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้า  และจะยึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้งโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่คล่องตัวที่สุดเพื่อตอบสนองธุรกิจของลูกค้าเพื่อที่ทำให้ทุกการเชื่อมต่อของลูกค้านั้นเรียบง่ายไม่ซับซ้อน

Image Gallery

 

Contact US

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-666-2222 EXT.8012
แฟกซ์: 02-666-2299
E-mail: [email protected]