คณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1.   นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ
2.   นายวินัย ไพบูลย์กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย
3.   นายจักรกฤษณ์ ใจมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย
4.  นายเมฆ สามัคคี รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงข่าย
5.  นายชาลี ไชยรัตนตรัย ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายงานบริหารดาต้าเซ็นเตอร์
6.   นางศรัญญา กาญจนโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย
7.   นางสาวดาริกา แตงตรง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
   

 

 

 

 

Image Gallery

 

Contact US

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-666-2222 EXT.8012
แฟกซ์: 02-666-2299
E-mail: [email protected]