เกี่ยวกับเรา

เรื่องราวของแบรนด์

นโยบายและภาพ

รวมการประกอบธุรกิจ

What We Do ?

Interlink MPLS IP-VPN

Interlink MPLS IP-VPN คือ บริการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างพื้นที่การใช้งานของผู้ใช้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง Interlink Fiber Optic Network ด้วยเทคโนโลยี MPLS IP-VPN ซึ่งสามารถทำการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล แต่ละ รูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลภาพ เสียงหรือข้อมูลทั่วไป ซึ่งทำให้การใช้งานในแต่ละพื้นที่ใช้บริการของลูกค้า สามารถดำเนินการ ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายและแต่ละพื้นที่ โดยบริการนี้สามารถที่จะรองรับการใช้งานเชื่อมต่อข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ ตั้งแต่ 1Mbps – 10Gbps หรือมากกว่า ตามแต่ความต้องการของลูกค้า โดยยังมีโครงข่ายสำรองที่ทำหน้าที่ทดแทนในกรณีโครงข่ายหลัก เกิดมีปัญหาโดยอัตโนมัติ และสามารถเปลี่ยนไปใช้โครงข่ายสำรองดังกล่าวได้ในระยะเวลาอันสั้นตามมาตราฐานสากล

บริการ Interlink MPLS IP-VPN เหมาะกับลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าที่มีออฟฟิศ,สาขา ในกรุงเทพและพื้นที่ทั่วประเทศและ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมทีวีดาวเทียมและดิจิตอลทีวี หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนทุกประเภท รวมถึงบริษัท ข้ามชาติ ต่างๆ อีกด้วย

พื้นที่ให้บริการ

บริการ Interlink MPLS IP-VPN สามารถให้บริการ ได้ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศ รวมถึงอาคารสำนักงาน - ต่างๆ และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

จุดแข็งของบริการ

  1. สะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้ตั้งแต่ 1Mbps – 10Gbps

  2. สามารถรองรับการส่งข้อมูลได้ทุกรูปแบบ ทั้ง ข้อมูลภาพ เสียงและข้อมูลทั่วไป

  3. สามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลแต่ละรูปแบบ Prioritization บนบริการจัดลำดับความสำคัญ (Class of Service)

  4. มีโครงข่ายหลัก และสำรองพร้อมที่จะเปลี่ยนไปใช้ในกรณีมีเหตุเสียแบบอัตโนมัติ

  5. พื้นที่ให้บริการ ทั่วทั้งกรุงเทพ และทั่วประเทศ รวมไปถึงอาคารสำนักงานและนิคมอุตสาหกรรม

Interlink Wavelength

Interlink Wavelength คือ บริการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างพื้นที่การใช้งานของผู้ใช้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ด้วยเทคโนโลยี DWDM  ซึ่งสามารถรวมข้อมูลขนาดเล็กๆเป็นข้อมูลขนาดใหญ่และนำส่งในแต่ละครั้ง โดยสามารถรองรับทั้งข้อมูลภาพ เสียงหรือข้อมูลทั่วไป โดยบริการนี้จะให้บริการในลักษณะการให้บริการเป็น แลมด้า (Lamda)  ซึ่งมีตั้งแต่2.5Gbps/Lamda และ 10Gbps/Lamda หรือมากกว่า ตามแต่ความต้องการของลูกค้า   ทั้งนี้บริษัทฯ ดำเนินการดูแลการให้บริการในลักษณะ Turnkey ทั้ง อุปกรณ์และการใช้งานของลูกค้าจึงทำให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายไรกังวลอีกด้วย

บริการ Interlink Wavelength เหมาะกับลูกค้าที่มีการใช้งานเชื่อมต่อ ระหว่างศูนย์ข้อมูลหลัก และศูนย์ข้อมูลสำรอง ซึ่งจะมีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนทุกประเภท รวมถึงบริษัท ข้ามชาติ ต่างๆ อีกด้วย

พื้นที่ให้บริการ

บริการ Interlink Wavelength สามารถให้บริการ ได้ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศ รวมถึงอาคารสำนักงานต่างๆ และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

Service Strengths

  1. สะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้ตั้งแต่ 2.5Gbps และ 10Gbps หรือมากกว่าโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม

  2. ต้นทุนของการใช้งานข้อมูลแต่ละ Mbps ประหยัดมากกว่าปกติ

  3. สามารถรองรับการส่งข้อมูลได้ทุกรูปแบบ ทั้ง ข้อมูลภาพ เสียงและข้อมูลทั่วไป

  4. พื้นที่ให้บริการ ทั่วทั้งกรุงเทพ และทั่วประเทศ รวมไปถึงอาคารสำนักงานและนิคมอุตสาหกรรม

Interlink Dark Fiber

Interlink Dark Fiber คือบริการให้เช่าโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของบริษัทฯ Interlink Fiber Optic Network  แก่ลูกค้าที่มีการใช้งานเชื่อมต่อข้อมูลขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์ต้นทาง – ปลายทาง และทีมงานในการบริหารจัดการ และต้องการควบคุมการรับ- ส่งข้อมูล โดยทีมงานที่เป็นของตนเอง โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการดูแลโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ให้สามารถ ใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา หรือตามแต่กำหนดภายใต้สัญญาการให้บริการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกชนิด และเทคโนโลยีที่จะนำมาเชื่อมต่อได้อย่างอิสระ และไม่มีขอบเขตจำกัด

บริการ Interlink Dark Fiber เหมาะกับลูกค้าที่มีการใช้งานเชื่อมต่อ ระหว่างศูนย์ข้อมูลหลัก และศูนย์ข้อมูลสำรอง ซึ่งจะมีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนทุกประเภท รวมถึงบริษัท ข้ามชาติ ต่างๆ

พื้นที่ให้บริการ

บริการ Interlink Dark Fiber สามารถให้บริการ ได้ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศ

จุดแข็งของบริการ

  1. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการส่งข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด

  2. ต้นทุนของการใช้งานข้อมูลแต่ละ Mbps ประหยัดมากกว่าปกติ

  3. สามารถรองรับการส่งข้อมูลได้ทุกรูปแบบ ทั้ง ข้อมูลภาพ เสียงและข้อมูลทั่วไป ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้

  4. ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการการส่งข้อมูลได้เอง

  5. พื้นที่ให้บริการ ทั่วทั้งกรุงเทพ และทั่วประเทศ