บริการของเรา

บริษัทฯ ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมประเภทโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Data Service)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม (Installation) และให้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center)