Data Center

Data Center

ศูนย์รับฝากข้อมูล Interlink Data Center ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อทำให้การรับ-ส่งข้อมูลและทุกการสื่อสารทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน Data Center ได้ก้าวเข้ามาเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ โดยศูนย์รับฝากข้อมูล Interlink Data Center เป็นพื้นที่สำหรับให้บริการรับฝากข้อมูลหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเป็นพื้นที่สำหรับให้บริการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Center) แก่องค์กรต่าง ๆ เพื่อตอบสนองตามจุดประสงค์และความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น การย้ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้ามายังศูนย์รับฝากข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุนเพิ่มและการดูแลรักษา หรือเพื่อเป็นศูนย์สำรองในการดำเนินธุรกิจ (Back Up Site) หรือเพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ร้ายแรงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด

ทั้งนี้ศูนย์รับฝากข้อมูล (Data Center) ของบริษัทฯ เป็นอาคารที่ถูกออกแบบและก่อสร้างขึ้นเพื่อให้เป็น Data Center โดยเฉพาะ ซึ่งได้ก่อสร้างตามข้อกำหนดมาตรฐานของ Data Center ประเภท 3 (TIER 3) และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุด โดยมีเสถียรภาพการให้บริการ (SLA) ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 99.982%

และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015, ISO/IEC 27001: 2013 และ ISO/IEC20000-1: 2018

การออกแบบ Data Center

บริษัทฯ ร่วมกับผู้ออกแบบศูนย์ข้อมูลที่มีประสบการณ์ รวมทั้งปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อให้ดาต้าเซ็นเตอร์มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานสูงสุด โดยในการออกแบบนั้นดำเนินการจัดสร้างเป็นอาคารแยก 3 ชั้นและแยกอาคารกำเนิดไฟฟ้าออกจากอาคารหลัก

ในส่วนของชั้น 1 ด้านหน้า สร้างเพื่อให้เป็นพื้นที่รับรองลูกค้าและ ด้านหลังสร้างเป็นพื้นที่จัดวางอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งได้สร้างฐานรับน้ำหนักพิเศษซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 2,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ในส่วนของชั้น 2 และชั้น 3 สร้างเป็นพื้นที่สำหรับให้บริการสำรองข้อมูลทั้งหมด โดยมีการออกแบบพิเศษให้แยกพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้าออกจากพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และยังมีฐานรองรับน้ำหนักให้สามารถรับได้ถึง 1,300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (266.26 ปอนด์ต่อตารางฟุต) ซึ่งถือว่าสามารถรองรับลูกค้าได้เกือบทุกรูปแบบ

การให้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. Co-Location

เป็นบริการที่ลูกค้าดาต้า เซ็นเตอร์ ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ใช้บริการในปัจจุบันโดยเป็นบริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าในพื้นที่ส่วนตัวที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ คอยเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาและให้บริการทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุด และบริการ SMS แจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานที่ผิดปกติซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์และต้นทุน

การบริหารงานลูกค้าที่ใช้บริการประเภทนี้มักจะเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเองหากแต่มองหาสถานที่ที่มีระบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมและครบวงจร เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสำรองไฟฟ้า หรือระบบการเชื่อมต่อ เช่น กลุ่มบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงหรือกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของการตั้งระบบอยู่ที่ที่เดียว เป็นต้น

ทั้งนี้สำหรับการให้บริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้านั้นลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบในการบริการได้ทั้งในรูปแบบการให้บริการตามขนาดพื้นที่ที่ลูกค้ากำหนดหรือตามจำนวนตู้เซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าก็ได้

2. Virtual Server

เป็นการให้บริการเซิร์ฟเวอร์เสมือนคุณภาพสูงซึ่งการทำงานในแต่ละเซิร์ฟเวอร์นั้นจะแยกกันอย่างอิสระ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกสรรในเรื่องของขีดความสามารถ เช่น CPU RAM Hard Disk ระบบปฏิบัติการตลอดจน โปรแกรมการใช้งานและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างอิสระตามความต้องการ จึงทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและรองรับการอัปเกรดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ คอยเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา และให้บริการทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด และบริการ SMS แจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานที่ผิดปกติ

ทั้งนี้บริการดังกล่าว เข้ามามีบทบาทในระบบปัจจุบันมากขึ้นเพราะสามารถลดปัญหาการจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์แยกในแต่ละหน่วยงานและโครงการทำให้ลดในส่วนที่ไม่จำเป็นและปรับขนาดตามความต้องการให้เหมาะสมกับแต่ละงานมากขึ้นซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ เช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่คุณภาพสูงเพื่อมารองรับบริการแอปพลิเคชันต่าง ๆ เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป ที่ต้องการมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเอง เช่น กลุ่มบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เจ้าของเว็บไซต์ ที่มีการใช้งานทรัพยากรสูง และผู้ที่ต้องการความเสถียรที่สูงกว่าทั่วไป เป็นต้น

ซึ่งเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และมีความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุนในอุปกรณ์ เพื่อเป็นการใช้งานตามจำเป็นและตามความเหมาะสมเท่านั้น

3. Disaster Recovery Service

เป็นการให้บริการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดวางเซิร์ฟเวอร์และพื้นที่ทำงานในกรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนความต้องการภายในศูนย์สำรองข้อมูลได้ตามความต้องการ และบริษัทฯ จะมีทีมคอยเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาและให้บริการทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการพื้นที่และต้นทุนการบริหารงานเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับการสำรองข้อมูล เช่น กลุ่มบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ กลุ่มธนาคารและหลักทรัพย์ เป็นต้น

จุดเด่นของบริการ Data Center

  1. 1. การสร้างศูนย์รับฝากข้อมูลและศูนย์สำรองข้อมูลที่แตกต่าง
  2. 2. การให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (Customization)
  3. 3. การมีโครงข่ายเป็นของตนเอง
  4. 4. การรับประกันคุณภาพด้วยบริการที่สูงกว่ามาตรฐานที่ Service Level Agreement (SLA) 99.982%