นโยบายและเอกสารสำคัญ

นโยบายและเอกสารสำคัญ

    ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน File 3.22 MB ดาวน์โหลด
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ File 4.55 MB ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ File 22.6 MB ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน File 0.17 MB ดาวน์โหลด
นโยบายการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูล File 0.93 MB ดาวน์โหลด
ประกาศเเต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง File 1.51 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบและแบบฟอร์มการขอการรับของขวัญ/การให้ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง/ค่าการกุศล และเงินบริจาค File 5.23 MB ดาวน์โหลด
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด File 1.18 MB ดาวน์โหลด