ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

Bualuang : Exclusive Wealth Forum

ุคุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “Bualuang : Exclusive Wealth Forum” ในหัวข้อเกาะกระแส Mega Trend ไปกับ 3 กลุ่มธุรกิจ Medical Tourism, Digital Economy, Digital Media โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการและนักลงทุนเข้าร่วมรับฟังข้อมูล ณ โรงแรม The Okura Prestige

Share