ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

Business Review with NTT 2017

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) หรือ ITEL ได้จัดประชุม Business Review ให้กับบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็น Partner ทางธุรกิจของบริษัทฯโดยมีการอัพเดทข้อมูลของการให้บริการ และการขยายโครงข่ายของอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความมให้กับทีมงานของเอ็นทีที ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Masatoshi Tsuboi รองประธานบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จํากัด เข้าพูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจร่วมกัน ณ สํานักงานใหญ่ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) อาคารดุสิตธานี

Share