ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

Data Center Dynamics

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Data Center Dynamics ภายใต้หัวข้อ FOCUS ON THAILAND MOVING TOWARDS A CLOUD POWERED DIGITAL ECONOMY โดยมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอัพเดทเทคโนโลยีของดาต้า เซ็นเตอร์ อันจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการทำงานขององค์กร จัดขึ้น ณ Swissotel Le Concorde Hotel เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา

Share