ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ก.ค. 2023

ITEL จัดกิจกรรม ITEL Campus Knowledge Delivery to School ปีที่ 7 พัฒนาความรู้ ส่งเสริมคนเก่ง

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายใยแก้วนำแสง-โครงการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม และให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ส่งเสริมคนเก่ง สร้างสรรค์คนดีมีคุณภาพ นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ผู้มีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพมาร่วมสานต่อโครงการ ITEL Campus Knowledge Delivery to School ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง หรือ Fiber Optic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของการสื่อสารทั่วโลก อัดแน่นสาระทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้นำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

Share