ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ITEL จัดกิจกรรม ITEL Townhall 2023

16 ม.ค. 2023

ITEL จัดกิจกรรม ITEL Townhall 2023

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ITEL Townhall 2023 แก่พนักงาน ในรูปแบบ Hybrid แถลงทิศทาง นโยบาย และการขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายในปี2023  โดยคุณณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ ออดิทอเรียม ชั้น2 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2023

Share