ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

19 ก.ย. 2023

ITEL จิตอาสาบริจาคโลหิตโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" Season 5 ครั้งที่ 3/2566

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างเสถียรภาพทางเครือข่ายให้เติบโตไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมกับสังคมที่แข็งแรง ด้วยการสานต่อโครงการจิตอาสา Give Blood Together "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" Season 5 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ออดิเทอเรียม ชั้น 2 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยในภาวะขาดแคลนเลือด ให้แก่ผู้ป่วยในการรักษาการเจ็บป่วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี หรือผู้ที่ครบกำหนดบริจาคโลหิต 3 เดือน บริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยท่านสามารถบริจาคเลือดได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์

#ITEL #อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม #Interlinktelecom #Givebloodtogether #บริจาคโลหิต

Share