ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ITEL ซื้อกิจการ

09 ม.ค. 2024

ITEL ซื้อกิจการ "โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส” ลุย “Health Tech” สร้างฐานเติบโตตามกลยุทธ์New S-Curve

บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม หรือ ITEL เข้าซื้อกิจการ "โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส (GLS)" ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทุ่มงบราว 40 ล้านบาท ต่อยอดสู่Health Technology หวังเสริมฐานให้แข็งแกร่งต่อยอดธุรกิจตามกลยุทธ์ New S-Curve

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก ที่มีความเสถียรภาพสูงสุดทั่วประเทศไทยเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าITELได้เข้าซื้อกิจการ บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์เซอร์วิสเซส จำกัด (GLS) ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์(ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) ในราคารวมทั้งสิ้น 39,777,925.65 บาท คิดเป็นเงินประมาณ1,989 บาทต่อหุ้น

การซื้อกิจการดังกล่าว เพื่อขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ช่วยสร้างความเติบโต และรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มบริษัทรวมถึงสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีทางสาธารณสุขใน  ประเทศไทย (Health Technology) เพื่อที่จะยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เนื่องจากภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากส่วนงานบริการเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการทำกำไรที่สูง รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดี

“ITEL เล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างการเติบโตในธุรกิจ Health Tech ตามกลยุทธ์ New S-Curve ที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้ จึงได้ตัดสินใจเข้าลงทุนในGLS ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการอุปกรณ์ CT Scan / MRI Scan รวมไปถึงอุปกรณ์ ESWL ทั้งนี้ GLS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก Sodexo จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจนี้ในไทยมากว่า 27 ปี รวมถึงยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งทั้งการเติบโตด้านรายได้และกำไร รวมถึงกระแสเงินสดที่เป็นบวกตลอด เวลา ทำให้บริษัทฯเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคต ที่สามารถต่อยอดขยายธุรกิจไปให้บริการในพื้นที่อื่นๆ ที่ยังไม่ได้มีการให้บริการส่วนนี้ได้อีกมาก” นายณัฐนัยกล่าว

Share