ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ITEL ปันน้ำใจส่งมอบปฏิทินให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

26 ม.ค. 2024

ITEL ปันน้ำใจส่งมอบปฏิทินให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

กลุ่มพนักงานบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ปฏิทินปีเก่า เราขอ ปีที่ 3” ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด (ศูนย์ผลิตสื่อเพื่อคนตาบอด) ซึ่งอยู่ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้วยการส่งมอบปฏิทินปีเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะนำพาองค์กรสู่การเติบโต อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแล และพัฒนาสังคม ด้วยการดำเนินงานโครงการ “ITEL I GIVE” เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

Share