ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ITEL รวมพลังมุ่งสู่เป้าหมาย จัดกิจกรรม ITEL Townhall 2024

16 ก.พ. 2024

ITEL รวมพลังมุ่งสู่เป้าหมาย จัดกิจกรรม ITEL Townhall 2024

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL นำโดย ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดกิจกรรม “ITEL Townhall 2024” ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “Stepping Beyond Comfort Zone in 2024” เพื่อแถลงทิศทาง นโยบาย และการขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายปี 2024  จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ออดิทอเรียม ชั้น2 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

Share