ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ITEL รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022

27 ต.ค. 2023

ITEL รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2022 โดยมี ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบจากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด เป็นข้อพิสูจน์ว่าบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต สร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและเสถียรภาพของการดำเนินงานด้านศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center) ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสากล และได้รับการรับรองจากมาตรฐานระดับโลก

Share