ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ITEL ร่วมใจบริจาคโลหิตจิตอาสา

22 มิ.ย. 2023

ITEL ร่วมใจบริจาคโลหิตจิตอาสา "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" Season 5 ครั้งที่ 2/2566

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมใจสนับสนุนการบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยในภาวะขาดแคลนเลือด ให้แก่ผู้ป่วยในการรักษาการเจ็บป่วย และใช้เป็นโลหิตสำรองช่วงวิกฤตแก่สภากาชาดไทย ในโครงการจิตอาสา Give Blood Together "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" Season 5 ครั้งที่ 2/2566 ณ ออดิเทอเรียม ชั้น 2 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคม และสร้างเสถียรภาพทางเครือข่ายให้เติบโตไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมกับสังคมที่แข็งแรง

Share