ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ITEL ลุยต่อ ITEL Campus Knowledge Delivery to School ปีที่ 7 ครั้งที่ 2

15 ก.ย. 2023

ITEL ลุยต่อ ITEL Campus Knowledge Delivery to School ปีที่ 7 ครั้งที่ 2

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เดินหน้าสานต่อโครงการ ITEL Campus Knowledge Delivery to School ปีที่ 7 ครั้งที่ 2 นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ผู้มีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพ ลงพื้นที่เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง หรือ Fiber Optic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของการสื่อสารทั่วโลก อัดแน่นสาระทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายใยแก้วนำแสง-โครงการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม และให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ มาอย่างยาวนาน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ส่งเสริมคนเก่ง สร้างสรรค์คนดีมีคุณภาพ จึงมุ่งมั่นลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้น้องๆ ได้นำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

Share