ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ITEL เข้าร่วมให้ข้อมูลใน ”งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2559"

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) เข้าร่วมให้ข้อมูลใน”งานวิศวกรรมแห่ง ชาติ 2559” งานประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะประกอบด้วยงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการด้านความปลอดภัยครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาชีพวิชาการสู่วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ใช้และประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างการับรู้และความเข้าใจใน บทบาทวิศวกรที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนด้านความปลอดภัยและนำเสนอผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก

Share