ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ITEL เดินหน้าต่อเนื่อง “ITEL Campus Knowledge Delivery to School”

06 มี.ค. 2024

ITEL เดินหน้าต่อเนื่อง “ITEL Campus Knowledge Delivery to School”

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อสร้างคนดี พัฒนาคนเก่งให้เกิดในสังคม  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ยังคงเดินหน้าจัดโครงการ “ITEL Campus Knowledge Delivery to School” เป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 โดยครั้งนี้ได้เปิดบ้านต้อนรับ คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมกิจการศูนย์สำรองข้อมูล หรือ ดาต้า เซ็นเตอร์ และศูนย์บริหารโครงข่าย Network Management Center (NMC) ที่มีทีมงานวิศวกรที่ทำหน้าที่ดูแลให้บริการหลังการขาย คอยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุเสีย และตรวจติดตามแก้ไขในกรณีที่มีเหตุเสียต่างๆ เกิดขึ้นในระบบของบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ไม่มีวันหยุด

Share