ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ITEL I GIVE ส่งต่อกระดาษมอบแสงสว่างในชีวิตแด่ผู้พิการทางสายตา

27 มิ.ย. 2024

ITEL I GIVE ส่งต่อกระดาษมอบแสงสว่างในชีวิตแด่ผู้พิการทางสายตา

กลุ่มพนักงานบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL สานต่อโครงการจิตอาสา “ITEL I GIVE” ร่วมสร้างแสงสว่างในชีวิตให้แก่ผู้พิการทางสายตา ด้วยการบริจาคกระดาษรีไซเคิล แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

Share