ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ITEL OGSM 2024

10 พ.ย. 2023

ITEL OGSM 2024

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center) นำโดย คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาบริษัทฯ จัดการประชุมผู้บริหารประจำปี หรือ “ITEL OGSM 2024” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก เพื่อนำเสนอแผนงาน วางแผนกลยุทธ์ และกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในปี 2567

Share