ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ จัด

20 ก.ย. 2022

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ จัด "โครงการ ปันน้ำใจ"

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ จัด "โครงการ ปันน้ำใจ" เพื่อส่งต่อความสุขจากใจพนักงาน ให้น้องๆ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระบรมราชาอุปถัมภ์ ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค ชุดตรวจATK สำหรับเด็ก และสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับน้องๆ บริษัทฯและพนักงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคม ในการช่วยเหลือ พัฒนาทางด้านการเรียนและการศึกษา รวมถึงการสร้างความสุข และรอยยิ้มให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส จึงจัดทำโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของเด็กด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Share