ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม Give Blood Together Season 1 “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

กิจกรรม Give Blood Together Season 1 “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมกับมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ จัดกิจกรรม Give Blood Together Season 1 “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายในการบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย เป็นจำนวน 90,000 ซีซี โดยภายในงานได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร กลุ่มพนักงานบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ และพนักงานบริษัทใกล้เคียง เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ สำนักงานใหญ่

Share