ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคม

ITEL Campus Knowledge Delivery to School ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 2

ITEL Campus Knowledge Delivery to School ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 2

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เดินสายจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ภายใต้โครงการ “ITEL Campus Knowledge Delivery to School ปีที่ 2” เปิดประสบการณ์ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของการสื่อสารทั่วโลก ณ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำสาระความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการออกแบบ วิเคราะห์ปัญหา วางแผน โครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบใกล้ชิด ถือเป็นการเปิดประสบการณ์แบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณเมฆ สามัคคี รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน โครงข่ายมาเป็นวิทยากรมอบความรู้อย่างเป็นกันเอง โดยงานนี้น้องๆนักศึกษาได้รับความรู้และคำแนะนำมากมายเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

Share