ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Miracle Eyes

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Miracle Eyes

Interlink Telecom ร่วมมือ บช.น. ในโครงการระบบแจ้งเหตุด้วยกล้องวงจรปิด Miracle Eyes เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ และ พล.ต.ต.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการโครงการนวัตกรรมศูนย์สั่งการ กล้องทีวีวงจรปิด เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแบบเบ็ดเสร็จ (Miracle Eyes) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของสังคมส่วนรวม ในเขตความดูแลของกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยใช้ระบบกล้องวงจรปิดผสานกับโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้ลดน้อยลง โดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) กรุงเทพฯ

Share