News & Activities

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Miracle Eyes

14 พ.ย. 2011

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Miracle Eyes

Interlink Telecom ร่วมมือ บช.น. ในโครงการระบบแจ้งเหตุด้วยกล้องวงจรปิด Miracle Eyes เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ และ พล.ต.ต.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการโครงการนวัตกรรมศูนย์สั่งการ กล้องทีวีวงจรปิด เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแบบเบ็ดเสร็จ (Miracle Eyes) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของสังคมส่วนรวม ในเขตความดูแลของกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยใช้ระบบกล้องวงจรปิดผสานกับโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้ลดน้อยลง โดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) กรุงเทพฯ

Share