News & Activities

Rewards

30 ธ.ค. 2016

ITEL รับรางวัล จากเวที Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2016

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) รับรางวัล จากเวที Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์ รางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมสอดรับกับนโยบายและการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมี คณะกรรมการ ACES Awards และ ประธานกรรมการบริหาร มอรส์กรุ๊ป (MORS Group) เป็นผู้มอบรางวัล

Share