News & Activities

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

CommScope Roadshow 2016

18 มิ.ย. 2016

CommScope Roadshow 2016

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ร่วมประกาศศักยภาพความเป็นผู้นำแห่งธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม โดยเข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีในนิทรรศการ CommScope Roadshow 2016 Next Generation Data Center Design เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ ผู้ร่วมงานจะได้พบกับความเร็วในการเชื่อมต่อที่สำคัญของการทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จของดาต้าเซ็นเตอร์ มาตรฐานของดาต้าเซ็นเตอร์ ในยุคคลาวด์คอมพิวติ้งและโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลกในประเทศไทย ซึ่งในงานนี้มีผู้สนใจศูนย์สำรองข้อมูลอินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้า เซ็นเตอร์ที่มีความปลอดภัยและทันสมัยได้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการทำงานขององค์กรเป็นจำนวนมาก

Share