News & Activities

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ITEL ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

17 ก.พ. 2023

ITEL ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ITEL จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ให้แก่พนักงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ Auditorium ชั้น 2 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการอพยพหนีไฟที่ถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน และพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดเวลา

Share