News & Activities

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ITEL ร่วมใจบริจาคโลหิตโครงการ

19 ธ.ค. 2023

ITEL ร่วมใจบริจาคโลหิตโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" Season 5 ครั้งที่ 4/2566

พนักงานบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมใจสานต่อโครงการจิตอาสา Give Blood Together "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" Season 5 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ ออดิเทอเรียม ชั้น 2 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยในภาวะขาดแคลนเลือด ให้แก่ผู้ป่วยในการรักษาการเจ็บป่วย และขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี หรือผู้ที่ครบกำหนดบริจาคโลหิต 3 เดือน ร่วมสร้างสังคมที่แข็งแรงส่งท้ายปี ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยท่านสามารถบริจาคเลือดได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์

Share