CSR News & Activities

CSR News & Activities

28 พ.ค. 2020

ITEL ร่วมบริจาคปฏิทินให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคปฎิทิน ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ และใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อคนตาบอด โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่พนักงานอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ร่วมกันมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้พิการทางสายตา

Share