CSR News & Activities

CSR News & Activities

08 พ.ย. 2018

ITEL Campus Knowledge Delivery to School ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่ายและให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ เดินสายจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ภายใต้โครงการ ITEL Campus Knowledge Delivery to School เปิดประสบการณ์ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของการสื่อสารทั่วโลก” ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อนำสาระความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง รวมถึงบริการไฮไลท์ Broadcast Service เพื่อนำมาให้น้อง ๆ นักศึกษาได้ทดลองใช้อุปกรณ์ทดสอบสายสัญญาณ แบบใกล้ชิด ถือเป็นการเปิดประสบการณ์แบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณวินัย ไพบูลย์กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายของอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมและ รศ.ดร.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการอย่างเป็นกันเอง โดยงานนี้น้องๆนักศึกษาได้รับความรู้และคำแนะนำมากมายจากพี่ๆวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

Share