CSR News & Activities

CSR News & Activities

14 ก.พ. 2019

ITEL Campus Knowledge Delivery to School ปีที่ 2 เปิดบ้าน Interlink Data Center

โลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจำนวนมาก ดังนั้นการมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมและสามารถรับมือกับปริมาณข้อมูลมหาศาลได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ Data Center จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการยุคดิจิทัล บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL จึงได้สานต่อกิจกรรม ITEL Campus Knowledge Delivery to School ปีที่ 2 เปิดบ้าน Interlink Data Center เพื่อส่งเสริมเด็กเก่ง สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณภาพ พร้อมทั้งให้ข้อมูลและพาเข้าเยี่ยมชมศูนย์สำรองข้อมูลอินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้า เซ็นเตอร์ ทำให้น้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้ด้านระบบสารสนเทศจากการปฏิบัติงานจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ ITEL เพื่อพัฒนาความ รู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่าย ‘’เพราะ ITEL เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียน’’

Share