Articles

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด

จากรางวัลสุดยอดแบรนด์ครองใจมหาชน Brand Age Thailand’s Most Admired Brand 2017 โดยสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ได้รับผลสำรวจให้เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือในใจผู้บริโภคให้เป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 13 และ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ปตท. ได้เป็นปีที่ 8 ติดต่อกันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ ปตท. ได้เป็นอย่างดี I-TALK ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากคุณอุรุพงษ์ โพธิบัติมาถ่ายทอดเรื่องราวของ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด หนึ่งในบริษัทของกลุ่ม ปตท. กันค่ะ

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะ
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ด้วยการปฏิบัติ การร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว(Group Synergy) ตามวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ปตท. โดยพีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ ก่อกำเนิดขึ้นจากความร่วม มือของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 4 บริษัท อันได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้น 40% และ อีก 3 บริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทละ 20% เพื่อให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวงจรให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด มีหน้าที่บริการกลุ่มบริษัท ปตท. อย่างไรบ้างคะ
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงค์หลักเพื่อสร้างความร่วมมือและมูลค่าภายในกลุ่มบริษัท ปตท. ด้วยการบริหารจัดการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อ สารร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความร่วมมือและมูลค่าภายในกลุ่มบริษัท ปตท. ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจรโดยครอบคลุมถึงการออกแบบการพัฒนาและการดูแลรักษาระบบงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ ด้วยศักยภาพ การผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ หน่วยงานไอซีทีของทั้ง 4 บริษัทผู้ถือหุ้น เราพร้อมมอบความเอาใจใส่ด้านบุคลากร การดูแลให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ของบุคลากร การให้บริการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ จึงมั่นใจได้ว่า พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ พร้อมที่จะให้บริการและสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานและความรับผิดชอบของคุณอุรุพงษ์ในปัจจุบัน
เนื่องจาก พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จะดูแลในส่วน Infrastructure Management โดยในส่วนงาน Network Securityแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วนโดยผมจะดูในส่วนที่หนึ่งคือการ บริหารโครงการส่วนที่สอง operation ส่วนที่สาม Security Operation Center หรือ SOC

ทราบว่าพีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ มีการเลือกใช้ อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม มาดูแลในส่วนไหนบ้างคะ
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม เข้ามาดูแลในส่วน S1 Fiber Optic ลานกระบือ และงาน Innovation เพราะอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมมีราคาที่วางใจได้ ความมาตรฐานของสัญญาณ การเดินไฟเบอร์คลอบคุมได้ทั่วประ เทศ เมื่อเกิดปัญหาทีมงานฝ่ายขายและทีมติดตั้งก็ดูแลได้ดีหากเกิดปัญหา

สุดท้ายนี้อยากถามถึงมุมมองการทำงานของคุณอุรุพงษ์ค่ะ
มองบวกและทำงานให้เสร็จ พยายามคุยกับทีมงานว่าเรามีปัญหาแต่สิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือแก้ปัญหา และทำงานนั้นให้สำเร็จครับ

ต้องขอขอบคุณอุรุพงษ์ โพธิบัติ ที่มาถ่ายทอดเรื่องราว บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ลูกค้าให้บริการยอมรับและเลือกใช้เป็นอันดับแรกในครั้งนี้ค่ะ
 

Read your interested topic

แชร์

บทความล่าสุด