Articles

บริการ MPLS (Multiprotocol Label Switching) ของ ITEL

บริการ MPLS (Multiprotocol Label Switching) หนึ่งในบริการ หลักของทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม แม้จะฟังดูค่อนข้างยาก และเน้นหนักไปทางเทคนิคไปบ้าง แต่ MPLS จะช่วยให้การเชื่อมต่อทางด้านข้อมูลระหว่าง สำนักงานแต่ละสาขานั้นง่ายขึ้น ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งผู้ใช้บริการหลายต่อหลายราย ร้องขอให้มีการใช้งานเกิดขึ้นภายในองค์กรของตนเอง หรือองค์กรของท่านเองอาจได้มีการใช้งานอยู่แล้วก็เป็นได้ บริการ MPLS นั้นนับเป็นหัวข้อที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยของเรา เองให้ความสำคัญลำดับต้นๆ

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้าระดับองค์กรที่มี ขนาดเล็กจนถึงระดับใหญ่ รวมถึงในทางกลับกันการใช้ระบบ MPLS ก็เป็นที่สนใจของหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั่วไป โดยการใช้บริการต่างๆ บนเครือข่ายของผู้ให้บริการที่เพิ่มขึ้น ก็เท่ากับเป็นการช่วยลดภาระในการดูแลระบบด้านไอทีภายในองค์กรลง กล่าวคือ หากเป็นการเปรียบเทียบการ ทำงานของระบบ MPLS กับการส่งเอกสารไปรษณีย์ การส่งพัสดุ หรือการที่ท่านโหลดกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องบินนั้น ในการส่งทุกครั้งเราทุกคนต้อง การที่จะมั่นใจได้ว่าสัมภาระเอกสารไปรษณีย์ หรือพัสดุนั้นๆ ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ดีครบถ้วนสมบูรณ์ และทันเวลา เหมือนตอนที่ส่ง ไปจากเรา ทั้งนี้โดยมากแล้ว ก่อนนำส่งจะมีการติดป้ายสติ๊กเกอร์ลงไปที่เอกสารไปรษณีย์ พัสดุ หรือกระเป๋าสัมภาระเราว่า “ห้ามโยน”, “ห้ามกระ แทก” หรือ “ห้ามแตก” เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการบอกกับทุกคนว่าต้องทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้นที่ต้องนำส่งให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในความหมาย คือ MPLS ก็มีการทำงานในรูปแบบเดียวกันกับข้อมูลต่างๆ ที่มีการส่งไปมาหลายๆ รูปแบบในระบบเครือข่าย โดยมักมีการติดเครื่องหมาย (Label) ให้กับแต่ละหน่วย แต่ละโพรโทคอล (Protocol) ของข้อมูลที่เรียกกว่า “แพ็คเกต” (Packet) เพื่อที่จะเป็นการบอกกับอุปกรณ์ เครือข่าย เช่น เราเตอร์ (Router) หรือ สวิตช์ (Switch) ให้ทำการส่งข้อมูลไปในทิศทาง และรูปแบบที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด และสำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญมากก็มักมีการส่งแบบพิเศษกว่าข้อมูลอื่นๆ

จากที่กล่าวมาในขั้นต้นว่า ทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม เป็นผู้ให้บริการ ด้านสื่อสารโทรคมนาคม ก็ให้ความสนใจในการติดตั้งระบบ MPLS ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มรูปแบบการให้บริการแก่ลูกค้า และการที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมให้ความสนใจกับ MPLS นั้นเนื่องมาจากสามารถทำให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเดียวกันกับที่พวกเขามีอยู่ในการใช้งานที่หลากหลาย แทนที่จะต้องลงทุนในการสร้างระบบเครือข่าย ที่แยกจากกันหลายๆ ระบบ เพื่อจะทำให้ตอบสนองต่อรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ และยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น และรูปแบบการใช้บริการที่มากขึ้นแก่ลูกค้า โดยผ่านโครงสร้างระบบเครือข่ายของทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมทั้งหมดได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อลูกค้าใน การลดต้นทุนด้านอุปกรณ์ อีกทั้งยังเพิ่มคุณค่าให้กับการให้บริการที่หลากหลายยิ่งขึ้นไปสำหรับการให้บริการเองส่วนสำคัญที่ทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมให้ความสำคัญ รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญมาก มีการส่งแบบพิเศษ กว่าข้อมูลอื่นๆ

ทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จะมีการรับรองคุณภาพในการให้บริการ QoS (Quality of Service) ซึ่งเป็นการลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชั่นที่ลูกค้าต้องการจัดสรร ให้เกิดขึ้นระหว่างกันในเครือข่ายระบบ MPLS ที่ทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมให้บริการจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้เครือข่ายในการสื่อสารทั้งภาพ เสียง และข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย เดียวกัน มากกว่าที่จะแยกการสื่อสารผ่านระบบเสียง และข้อมูลที่แยกจากกันเหมือนในอดีตอย่างไรก็ตาม โครงข่ายการให้บริการ MPLS ของทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรเป็นหลัก ยังคงเลือก ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก เพื่อให้โครงข่ายที่ให้บริการกับลูกค้ามีความเสถียรมากที่สุด และตอบสนองต่อความต้องการของ ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 

Read your interested topic

แชร์