Articles

บริการ Wavelength ของทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

บริการ Wavelength ของทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมในปัจจุบัน ได้มีการใช้เทคโนโลยีของอุปกรณ์ DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing) ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์จากโครงข่ายใยแก้วนำแสง ที่ทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมสามารถให้บริการโดยการเป็นผู้ให้บริการ Wavelength ของอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ Multimedia และ Broadband ได้โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ปลายทาง(Terminal Equipment) ซึ่งจะประหยัดการลงทุนและเวลาในการดำเนินธุรกิจสำหรับ Wavelength ที่ทาง อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมให้บริการนั้นมีขนาดความกว้างของสัญญาณ(Bandwidth) 2.5 Gbps. ถึง 10 Gbps. หากมองในแง่ของประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าแล้วมูลค่าต่อหน่วย Mbps ก็จะต่ำที่สุดหากเทียบกับค่าบริการที่คิดตามความกว้างของสัญญาณ

ด้วยเทคโนโลยีของ Wavelength จะช่วยให้การส่งผ่านข้อมูลขนาด ใหญ่สามารถส่งผ่านได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุดและ หากลงลึกไปในรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมได้เลือกเพื่อนำมาให้บริการกับลูกค้านั้น เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับกันอย่าง แพร่หลายทั่วโลก ซึ่งในการให้บริการนั้น นอกเหนือจากการให้ บริการบนโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้ว อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมยังสามารถให้บริการเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ ซึ่งในการให้บริการไปยังต่างประเทศ จะมีอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อ หลายๆ ยี่ห้อ ที่เชื่อมเพื่อไปรับความกว้างของสัญญาณจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือเป็นข้อดีที่ทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมได้เลือกอุปกรณ์ที่ได้รับ การยอมรับ ทำให้ไม่เกิดปัญหาในการให้บริการกับทางลูกค้า อีกทั้งในเรื่องของโครงข่ายใยแก้วนำแสงของทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมที่มีอยู่ครอบคลุม ทั่วประเทศ ทั้งแนวที่เป็นเสาไฟฟ้าตามแนวถนนรวมถึงเส้นทางบนแนวรถไฟที่อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมสามารถให้บริการบนเส้นทางรถไฟได้เพียงรายเดียว ในประเทศไทย โดยถือว่าเป็นทางเลือกของลูกค้าที่สามารถใช้บริการ Wavelength บนเส้นทางโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่แตกต่างจากรายอื่นๆ จะช่วยเสริมประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริการได้เป็นอย่างดี อีกสิ่งสำคัญที่จะไม่กล่าวถึงคงไม่ได้ คือ การออกแบบสถาปัตยกรรมของโครงข่ายทั้งในแง่ของ physical และ logical ทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมได้ให้ความสำคัญ รวมถึงการวางระบบที่เป็น Redundancy ทั้งหมด เพื่อให้คุณภาพ รวมถึงการใช้งานมีระบบที่เป็นการทำงาน แบบคู่ขนานกันไป มีการใช้งานที่เป็น Main และ Backup สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเส้นทางใยแก้วนำแสงเส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหาจะมีอีกเส้นทางสามารถทำงานได้ทันทีโดยที่ไม่กระทบกับการใช้งานของลูกค้า ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการของทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมโดยเน้นธุรกิจของลูกค้าสำคัญที่สุด ไม่สามารถที่จะติดขัด หรือมีปัญหาได้สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจ และถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริการ Wavelength คือ กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความต้อง การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างจุดต่อจุด และมีความต้องการช่องสัญญาณขนาดใหญ่มากกว่า 2.5 Gbps ขึ้นไป เช่น กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีการเชื่อม ต่อข้อมูล ระหว่างศูนย์ข้อมูล (Data Center) 2 แห่ง กลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และกลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตามจังหวัดต่างๆ เป็นต้น

จากที่กล่าวมาในข้างต้น นอกเหนือจากคุณภาพในการให้บริการ ทีมงานที่คอยเฝ้าระวัง และดำเนินการแก้ไขปัญหาตลอด 24ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด การนำเทคโนโลยีของอุปกรณ์ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์จากโครงข่ายใยแก้วนำแสงการเป็นผู้ให้บริการ Wavelength ของ อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมทำให้ลูกค้าสามารถใช้งาน ข้อมูลขนาดใหญ่ได้โดยไม่จำกัดเรื่องของ protocol ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถใช้งานความกว้างของสัญญาณได้อย่างคุ้มค่า และปลอดภัยสูง สุดรวมถึงไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ปลายทาง (Terminal Equipment) ซึ่งจะประหยัดการลงทุน และเวลาในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย
 

Read your interested topic

แชร์